top of page
רוב הערים ברשימה זו שוכנות במישור ולכן אין מתייחסים כלל לגובהן מעל פני האופק

ברוב המקומות באירופה ובארה"ב נוהגים להדליק נרות 18 דקות לפני השקיעה, אך באנגליה המנהג 15,

ובמקומות שאין מנהג מסודר הולכים אחרי המנהג הרווח של 20 דקות.

© כל הזכויות שמורות ל"חזון שמים". אין להעתיק או לשכפל כל חומר מהאתר ללא רשותנו בכל צורה שהיא.

bottom of page